ความฉลาดเป็นเพียงเปลือกนอกของปัญญา

พระโอวาทพระอรหันต์จี้กง  :

ในโลกนี้มนุษย์เกือบทุกคนมีความฉลาดอันเป็นสมบัติส่วนตัวฝึกฝนอย่างยากลำบาก แต่ไม่รู้ว่าความฉลาดของตนนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ อันว่าความฉลาดนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกของปัญญาเป็นปัญญาชนิดหยาบ ปัญญาอยู่ในตัวเรา แต่เราไม่หยิบเอาออกมาใช้ก็ไม่มีประโยชน์
การจะฟื้นฟูปัญญาในตนเองนั้นฟื้นฟูได้อย่างไรทำอะไรก็แล้วแต่คิดสักสามครั้งดีไหมถ้าเป็นการถระทำเกิดมีความคิดเป็นผู้ที่รู้จักคิดแล้วคิดในทางที่ดี แต่บางคนคิดสามครั้งแต่คิดไม่ดี คิดไม่ดีทั้งสามครั้ง มีประโยชน์ไหม อย่างนี้เรียกว่าฉลาดแต่ไม่มีปัญญา ที่ว่าจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ ให้คิดสามครั้ง สามครั้งคิดแต่สิ่งที่ดี ทุกวันนี้คนมีปัญญาต้องรู้จักคิดมากกว่านั้น คิดด้วยความรอบคอบสุขุม

Leave a Reply