ลดล้างกรรมด้วยความดี

พระอาจารย์จี้กง

คนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง สิ่งที่จะช่วยเราลดล้างกรรมได้ลบล้างความชั่วร้ายที่จะมาสู่ใจได้ คือ ความดี รู้จักเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันรู้จักให้ ให้แบบไม่หวังผล ให้ไปหนึ่งขอเป็นสิบแล้วจะเอาบุญที่ไหนไปชดใช้กรรม ศิษย์ให้ไปแต่ไม่ได้เรียกว่าให้ให้ไปแต่เรากลับไปขอเขาอีกทำบุญให้ขอทานหนึ่งบาท แต่กลับขอให้ร่ำรวย ขอให้ร่มเย็น ขอให้ลูกหลานเป็นสุข กลายเป็นเราไม่ได้ให้ เราเป็นคนขอแล้วถูกไหม

Leave a Reply