7 มิถุนายน 2011 การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (1)

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (1)

ความปรารถนาของพระพุทธเจ้าจะปรากฏง่าย ๆ เหมือนสามัญชนก็หาไม่ แท้ที่จริงแล้วความปรากฏของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏของบุคคลผู้เอกหาได้ยากในโลก, บุคคลผู้เอกเป็นไฉน? คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏของบุคคลผู้เอกนี้แล หาได้ยากในโลก”เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (2) อาตมา เดิมเป็นโอรสกษัตริย์อินเดีย แสวงหาลาภยศศรีสุข ไม่รู้ฟ้าสูงดินต่ำ วันหนึ่งเที่ยวสี่ประตูเมือง รู้ชัดแห่งชีวิตการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทำให้อาตมารู้ตื่น ถ ...

  • ของขวัญจากมนุษยชาติ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติกำลังถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ยามชายฝั่งสหรัฐเปิดเผยว่าพบการรั่วไหลของน้ำมันอย่างรุนแรงจากแท่นขุดเจาะนอกอ่าวเม็กซิโก ที่จมลงทะเลหลังถูกไฟไหม้เมื่อหลายว ...

  • ศาสตร์แห่งการ"บำเพ็ญหลุดพ้น" เวทมนต์คาถา เสี่ยงทายดวงชะตา ฤทธาปาฏิหาริย์ อภิญญาสมาธิ ยากที่จะหลุดพ้น โอวาทพระพุทธบรรพจารย์...เจียงไท่กง อย่าโลภในความดี อย่ายินดีในความชั่ว พึงกร ...

  • กบผู้ไม่ยอมแพ้ ………………………………………………………………………………….. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว… มีกบหลายตัว…ตกลงไปในบ่อลึก…ที่ชาวบ้านขุดไว้ดักสัตว์ . พวกมันพากันกระโดด… เพื่อพยายามขึ้นมาจากบ่อนั้นให้ได้ แต่ส ...

  • ชื่อโครงการ ค่ายพุทธบุตร เพื่อส่งสริมคุณธรรมและปลูกฝังจริยธรมให้กับเยาวชน ซึ่งปัจจุบันเยาวชนสมัยใหม่ห่างไกลธรรมะ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชีวิต จัดโดยมูลนิธิเมตตาอาทร ติดต่อ 085-0658236 ด ...

Tags:
3,650 views

Leave a Reply