18 กรกฎาคม 2010 thumb อานิสงส์ 10 ของการไม่กินเนื้อสัตว์

“บุคคลใดหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังชี้นำส่งเสริมให้หมู่ชนทั้งหลายหยุดฆ่า หยุดเสพชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่น บุคคลผู้นั้นย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทั้งปวง และบริบูรณ์พร้อมด้วยอานิสงส์ทั้ง 10 ประการอันได้แก่:

1.  เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพ พรมตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
2.  จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
3.  สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้
4.  ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
5.  มีอายุมั่นขวัญยืน
6.  ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด
7.  ยามหลับนิมิตรเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นศิริมงคล
8.  ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
9.  สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ
10.  ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตญาณจะมู่งสู่คติภพ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า อานิสงส์ขั้นต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์และไม่เบียดเบียนสัตว์คือจะทำให้ชีวิตของเราไม่ต้องตายด้วย ปืนผาหน้าไม้ คมหอกคมดาบ ไม่ตายด้วยเหตุกาณ์อันน่าสยดสยองหรือภัยพิบัติต่างๆ ทั้งยังสามารถตัดกรรมในเรื่องการฆ่าและยุติการจองเวรกับสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วย
องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาอันมิอาจประมาณได้ทรงรักใคร่สรรพสัตว์ทั้งหลายประดุจลูกในอุทรของพระองค์เองเมื่อได้บรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณสูงสุดแล้ว ก็ยังทรงมีพระทัยห่วงใยปรารถนาให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมและระงับดับการจองเวรซึ่งกันและกัน

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

 • ในพระสูตรของพระพุทธศาสนามหายานเล่าว่า “สมัยหนึ่ง... องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จไปเทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคทั้งหลาย พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสธรรมกถาวิสัชนาแสดงแก่พญานาคราชความว่า ...

 • พระวจนะแห่งพระพุทธจี้กง  : คุณธรรม คือ บารมี หากต้องการประสบผลสำเร็จในขณะปฏิบัติงาน จะต้องลงแรงในคุณธรรมทั้ง 8  นี้ การนำพาจัดการเรื่องราวต่าง ๆ จึงก่อเกิดความสมบูรณ์ และผลสำเร็จ ข้อที่ 1. กตัญญ ...

 • พ่อแม่ พี่น้อง สามีภรรยา คือองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตครอบครัวจต้องสรรสร้างให้มั่นคงและเข็มแข็ง ญาติสนิทจืดกว่าญาติห่างควรหนุนนำรักใคร่ต่อกัน งานฝีมือ ซื้อขาย เพาะปลูก คืองานของชีวิตจะต้องบ ...

 • กังวล   หวาดกลัว ยินดี โมโห ครุ่นคิด โศกเศร้า  จะต้องปรับให้สมดุล จึงจะไม่ทำลายกายใจ  เผ็ด เปรี้ยว หวาน ขม เค็ม รสชาดทั้ง 5 นี้จะต้องให้พอเหมาะจึงจะสามารถรักษาสุขภาพได้ 1.  ความกังวลทำลายปอด ควา ...

 • ในชีวิตประจำวันหากไม่ระวังใน 10 ข้อนี้ และก็ใช้จิตที่คิดแผนการร้ายมากระทำการ สิ่งที่ทำลงไปก็เท่ากับเหนื่อยเปล่าไร้ประโยชน์ใด ๆ และไม่เพียงแต่หาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายสิ่งที่ได้รับก็คือ ผลที่ไม่น่า ...

Tags:
91 views

One Response to “อานิสงส์ 10 ของการไม่กินเนื้อสัตว์”

 1. sams พูดว่า:

  สัพเพ สัตตา เสียงร้องขอ ชีวิตจิตหวั่นไหว

  เสียงห่ำหั่น เข่นฆ่า น่าสยอง

  เสียงซวบซาบ ดาบคมเชือด เลือดไหลนอง

  เสียงกรีดร้อง สะท้านจิต สะกิดใจ

  เสียงสัพเพ สัตตา พาให้คิดว่าชีวิตนี้ มีค่า กว่าสิ่งไหน

  อเวรา อย่ามีเวร อย่ามีภัย
  ชีวิตใคร ใครก็หวง อย่าล่วงเกิน

  ท่องสัพเพ สัตตา มาแต่ไหน ยังเข้าใจ ในเนื้อแท้ ้แค่ผิวเผิน

  ยังฆ่าบ้าง กินบ้าง อย่างเพลิดเพลิน ยังใช้เงิน ซื้อชีวิต อนิจจา

  สัตว์เกิดกาย มาใช้กรรม ที่ทำไว้ เป็นเป็ดไก่ กุ้งปลา ูและหมูหมา

  ตามเหตุต้น ผลกรรม ที่ทำมา มิใช่ฟ้า ประทานมา ให้คนกิน

  มีปัญญา แต่ไฉน จึงไม่คิด
  มองชีวิต กลับเห็น เป็นทรัพย์สิน

  เสียงกรีดร้อง ก่อนตาย ใครได้ยิน น้ำตาริน เมื่อถูกเฉือด เลือดกระเซ็น

  พูดว่าเขา เกิดมา เป็นอาหาร เขาลนลาน หนีตาย ใครมองเห็น

  เขาจนใจ พูดไม่ได ้เถียงไม่เป็น ช่างเลือดเย็น เข่นฆ่า ไม่ปราณี

  มีพืชผัก มากมาย นับไม่ถ้วน ทุกกลิ่นรส สดใส หลายหลากสี

  ธรรมชาติ วางไว้ อย่างดิบดี สัตว์วิ่งหนี พืชเต็มใจ ให้กินมัน

  เพราะเรากิน เขาจึงฆ่า เอามาขาย เราสบาย แต่สัตว์โลก ต้องโศกศัลย์

  ท่องสัพเพ สัตตา มาทุกวัน
  เมตตากัน โปรดอย่าฆ่า และอย่ากิน

  ประพันธ์โดย
  คุณประวิทย์ ชัยศิริสัมพันธ์

  ใครๆ ก็ไม่รักผม

Leave a Reply