19 กรกฎาคม 2010 thumb 10 ประการอันไร้ประโยชน์

ในชีวิตประจำวันหากไม่ระวังใน 10 ข้อนี้ และก็ใช้จิตที่คิดแผนการร้ายมากระทำการ สิ่งที่ทำลงไปก็เท่ากับเหนื่อยเปล่าไร้ประโยชน์ใด ๆ และไม่เพียงแต่หาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายสิ่งที่ได้รับก็คือ ผลที่ไม่น่าปรารถนา แล้วจะกระทำไปทำไมเล่า ?

จิตไม่ดำรงความดีงาม           ฮวงจุ้ยดีก็ไร้ประโยชน์
ไม่กตัญญูต่อบิดามารดา       ไหว้พระก็เปล่าประโยชน์
พี่น้องไม่สมานสามัคคี          คบหามิตรสหายก็ไร้ประโยชน์
ความประพฤติไม่เที่ยงตรง    เรียนรู้ไปก็เปล่าประโยชน์
จิตทะนงอวดดี                      ความรู้มากมายก็ไร้ประโยชน์
ปฏิบัติตนเหลวไหลไร้เหตุผล ฉลาดเพียงใดก็ไร้ประโยชน์
ไม่ถนอมพลังธาตุ                 กินยาไปก็ไร้ประโยชน์
เกณฑ์ชะตายังไม่ถึง              ร้องขอไปก็ไร้ประโยชน์
เงินทองหามาไม่ใสสะอาด   ทำบุญให้ทานก็เปล่าประโยชน์
มากตัณหาผิดในกาม             สร้างคุณธรรมก็ไร้ประโยชน์

ที่มา : วจนะแห่งพระพุทธะจี้กง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • พ่อแม่ พี่น้อง สามีภรรยา คือองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตครอบครัวจต้องสรรสร้างให้มั่นคงและเข็มแข็ง ญาติสนิทจืดกว่าญาติห่างควรหนุนนำรักใคร่ต่อกัน งานฝีมือ ซื้อขาย เพาะปลูก คืองานของชีวิตจะต้องบ ...

  • พระวจนะแห่งพระพุทธจี้กง  : คุณธรรม คือ บารมี หากต้องการประสบผลสำเร็จในขณะปฏิบัติงาน จะต้องลงแรงในคุณธรรมทั้ง 8  นี้ การนำพาจัดการเรื่องราวต่าง ๆ จึงก่อเกิดความสมบูรณ์ และผลสำเร็จ ข้อที่ 1. กตัญญ ...

  • “บุคคลใดหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังชี้นำส่งเสริมให้หมู่ชนทั้งหลายหยุดฆ่า หยุดเสพชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่น บุคคลผู้นั้นย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทั้งปวง และบริ ...

  • กังวล   หวาดกลัว ยินดี โมโห ครุ่นคิด โศกเศร้า  จะต้องปรับให้สมดุล จึงจะไม่ทำลายกายใจ  เผ็ด เปรี้ยว หวาน ขม เค็ม รสชาดทั้ง 5 นี้จะต้องให้พอเหมาะจึงจะสามารถรักษาสุขภาพได้ 1.  ความกังวลทำลายปอด ควา ...

  • ธาตุทั้ง 5 ต่างมีมุมกลับอีกด้านที่สวนกัน เราควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และควบคุมให้พอเหมาะ เพื่อให้สำแดงด้านดีหลีกเลี่ยงด้านลบ ธาตุไม้ ด้านบวก เมตตา กรุณาใจกว้างอารีเป็นคุณสมบัติของเมตตา ...

Tags:
41 views

Leave a Reply