19 กรกฎาคม 2010 thumb ยาขนานเอก (จ่ายยาชุดที่ 1)

ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือทางจิตจะต้องเร่งรีบหาหมอวินิจฉัยทำการรักษา เพื่อให้โอสถทำการขจัดโรคภัยให้หมดไป เป็นการไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจ มิเช่นนั้นจะเป็นการทำลายตนเอง ครอบครัวและสังคม

จิตสงบความคิดนิ่ง คือ หนึ่งโอสถ
เคลื่อนสงบมีจริยา คือ หนึ่งโอสถ
ขจัดตัณหาความอยาก คือ หนึ่งโอสถ
ควบคุมความโกรธแค้น คือ หนึ่งโอสถ
ดำรงชีวิตอย่างมีมาตรฐาน คือ หนึ่งโอสถ

ไม่ละเมิดในสิ่งต้องห้าม คือ หนึ่งโอสถ
รักถนอมในมวลชีวิตเกลียดชังการฆ่า คือ หนึ่งโอสถ
ไม่ติดหนี้ คือ หนึ่งโอสถ
ชี้แนะผู้หลงผิด คือ หนึ่งโอสถ
แปรมิจฉาเปลี่ยนแปลงเลวร้าย คือ หนึ่งโอสถ

น้อมรับคำชี้แนะยอมรับการขัดเกลา คือ หนึ่งโอสถ
กล้าหาญทัดทานมิจฉาอย่างเที่ยงตรง คือ หนึ่งโอสถ
ตำแหน่งสูงแต่นอบน้อม คือ หนึ่งโอสถ
วาจาอ่อนน้อมถ่อมตน คือ หนึ่งโอสถ
เวทนาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ คือ หนึ่งโอสถ

ไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บ คือ หนึ่งโอสถ
เห็นใจผู้ยากไร้สงเคราะห์ผู้ครองหม้าย คือ หนึ่งโอสถ
ให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทน คือ หนึ่งโอสถ
วาจาดีมีสัมมาคารวะ คือ หนึ่งโอสถ
ธำรงความสัจจริงมีเมตตา คือ หนึ่งโอสถ

ไม่ปิดบังคุณความดีของผู้อื่น คือ หนึ่งโอสถ
ไม่โอ้อวดความดีของตน คือ หนึ่งโอสถ
รักษาจิตไร้เดียงสา คือ หนึ่งโอสถ
สร้างบุญสำนึกพระคุณ คือ หนึ่งโอสถ
กล่อมเกลาคนหลง คือ หนึ่งโอสถ

ที่มา : ซัวเจ้ย์ , ฉงไป่เย้า

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • มั่งมี ยินดีสละทาน คือ หนึ่งโอสถ สรรเสริญคนทำดี คือ หนึ่งโอสถ มีจิตเมตตากรุณา คือ หนึ่งโอสถ แบกรับภาระแทนบุพการี คือ หนึ่งโอสถ รถว่างช่วยบรรทุก คือ หนึ่งโอสถ สุจริต ภักดีมีสัจจะ คือ หนึ่งโอสถ ...

  • ธาตุทั้ง 5 ต่างมีมุมกลับอีกด้านที่สวนกัน เราควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และควบคุมให้พอเหมาะ เพื่อให้สำแดงด้านดีหลีกเลี่ยงด้านลบ ธาตุไม้ ด้านบวก เมตตา กรุณาใจกว้างอารีเป็นคุณสมบัติของเมตตา ...

  • โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป ...

  • ใจคือจุดก่อเกิดกำเนิดหมื่นธรรมขันธ์ จึงควรที่จะเรียนรู้ต่อการทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ ก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี ข้อที่ 1. ญาณแห่งใจ รู้ว่าคำพูดใดจริงเท็จ รู้เจตนาว่าดีหรือชั่ว รู้ว่าเรื่อง ...

  • ข้อบกพร่องแห่งการกระทำจะต้องลงแรงเปลี่ยนแปลงจากใจ อย่าให้ได้ คืบคลานยืดยาดเป็นภัยต่อเราอีกต่อไป ข้อที่1. สับสน ปากไวใจร้อน รีบพูด รีบทำ ใจรนกลัดกลุ่ม บัลดาลโทสะง่าย ข้อที่2. ดูแคลน พูดช ...

Tags:
150 views

Leave a Reply