19 กรกฎาคม 2010 thumb ยาขนานเอก (จ่ายยาชุดที่ 2)

มั่งมี ยินดีสละทาน คือ หนึ่งโอสถ
สรรเสริญคนทำดี คือ หนึ่งโอสถ
มีจิตเมตตากรุณา คือ หนึ่งโอสถ
แบกรับภาระแทนบุพการี คือ หนึ่งโอสถ
รถว่างช่วยบรรทุก คือ หนึ่งโอสถ

สุจริต ภักดีมีสัจจะ คือ หนึ่งโอสถ
ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว คือ หนึ่งโอสถ
การุณย์เชื่อฟังให้อภัย คือ หนึ่งโอสถ
ช่วยผู้อื่นให้ดำรงในภักดีธรรม คือ หนึ่งโอสถ
ซื่อสัตย์รักษาหน้าที่ คือ หนึ่งโอสถ

กตัญญู ปรองดองบำเพ็ญภายใน คือ หนึ่งโอสถ
เคารพผู้สูงวัย คือ หนึ่งโอสถ
ผลักบุญให้ผู้อื่นตนกรำทุกข์ คือ หนึ่งโอสถ
ไม่โอ้อวดตนเอง คือ หนึ่งโอสถ
พบเห็นเมธีแล้วรู้ย้อนมอง คือ หนึ่งโอสถ

ดูแลผู้ เฒ่าและผู้เยาว์ คือ หนึ่งโอสถ
ถือพระคุณเป็นเรื่องสูงส่ง คือ หนึ่งโอสถ
ใจกว้างสมานฉัน คือ หนึ่งโอสถ
ใกล้ชิดผู้มีคุณธรรมละห่างจากกาม คือ หนึ่งโอสถ
ให้ผู้อื่นมากกว่าให้ตนเอง คือ หนึ่งโอสถ

ให้แรงกาย ช่วยผู้อื่น คือ หนึ่งโอสถ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย คือ หนึ่งโอสถ
ปรารถนาให้ผู้อื่นได้สุข คือ หนึ่งโอสถ
ไม่นิยมการติฉินนินทา คือ หนึ่งโอสถ
กิริยาวาจาสัตย์ซื่อเที่ยงตรง คือ หนึ่งโอสถ

ที่มา : ซัวเจ้ย์ , ฉงไป่เย้า

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือทางจิตจะต้องเร่งรีบหาหมอวินิจฉัยทำการรักษา เพื่อให้โอสถทำการขจัดโรคภัยให้หมดไป เป็นการไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจ มิเช่นนั้นจะเป็นการทำลายตนเอง ...

  • ธาตุทั้ง 5 ต่างมีมุมกลับอีกด้านที่สวนกัน เราควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และควบคุมให้พอเหมาะ เพื่อให้สำแดงด้านดีหลีกเลี่ยงด้านลบ ธาตุไม้ ด้านบวก เมตตา กรุณาใจกว้างอารีเป็นคุณสมบัติของเมตตา ...

  • โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป ...

  • ใจคือจุดก่อเกิดกำเนิดหมื่นธรรมขันธ์ จึงควรที่จะเรียนรู้ต่อการทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ ก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี ข้อที่ 1. ญาณแห่งใจ รู้ว่าคำพูดใดจริงเท็จ รู้เจตนาว่าดีหรือชั่ว รู้ว่าเรื่อง ...

  • ข้อบกพร่องแห่งการกระทำจะต้องลงแรงเปลี่ยนแปลงจากใจ อย่าให้ได้ คืบคลานยืดยาดเป็นภัยต่อเราอีกต่อไป ข้อที่1. สับสน ปากไวใจร้อน รีบพูด รีบทำ ใจรนกลัดกลุ่ม บัลดาลโทสะง่าย ข้อที่2. ดูแคลน พูดช ...

Tags:
109 views

Leave a Reply