20 กรกฎาคม 2010 thumb คืนสู่สามัญ

ไม่ฆ่า ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่มุสา ไม่ดื่มของมึนเมา เป็นการบ่มเพาะและรักษาในศิล  5ให้งดงาม

  1. เมื่อมีเมตตาธรรม   ก็จะไม่ฆ่า
  2. เมื่อมีมโนธรรม   ก็จะไม่ลักขโมย
  3. เมื่อมีจริยาธรรม   ก็จะประพฤติผิดในกาม
  4. เมื่อมีปัญญาธรรม   ก็จะไม่ดื่มกินของมึนเมา
  5. เมื่อมีสัตยธรรม    ก็จะไม่กล่าวมุสาวาจาหลอกลวง

ที่มา  : วจนะแห่งพระพุทธะจี้กง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • คนทั่วไปคิดว่าอะไรก็ตามหากมีมากได้เป็นดี แต่ไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วจะต้องคอยระวังอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้มากเกินเลยขอบเขต เพราะนั่นจะกลับกลายเป็นการทำลายกายและใจแทน ครุ่นคิดมากไป อันตรายต่อวิญญ ...

  • กังวล   หวาดกลัว ยินดี โมโห ครุ่นคิด โศกเศร้า  จะต้องปรับให้สมดุล จึงจะไม่ทำลายกายใจ  เผ็ด เปรี้ยว หวาน ขม เค็ม รสชาดทั้ง 5 นี้จะต้องให้พอเหมาะจึงจะสามารถรักษาสุขภาพได้ 1.  ความกังวลทำลายปอด ควา ...

  • รดชาดทั้ง 5 สามารถปรุงปรับให้สมดุลกับร่างกาย โดยเฉพาะการดื่มกินในชีวิตประจำวัน อย่าเพราะความอยากแล้วทำให้รดชาดทั้ง 5 ขาดความสมดุล จะกลายเป็นทำลายร่างกายแทน เค็มจัด... มีผลต่อเลือด กินเค็มมา ...

  • เมื่อเลือด  กล้ามเนื้อ  กระดูก  ข้อต่อ  ธาตุ กาย  สู้รบบาดเจ็บจะทำให้เราไม่รู้สึกสบายกายและใจ  ดังนั้น  ควรระมัดระวังตัว ความเคยชิน  อย่าปล่อยให้เหตุเหล่านี้เป็นที่มาของการทำลายกายใจ เพ่งมากเก ...

  • สัตบุรุษ คือ ผู้มีคุณธรรม ความรู้ และความสามารถ หนังสือหลี่จี้กล่าวไว้ว่า.......คนๆ หนึ่ง หากมีความรอบรู้ ความจำดี อ่อนน้อมถ่อมตน ประกอบคุณงามความดีอยู่เสมอ อย่างไม่เหนื่อยหน่าย ...

Tags: ,
45 views

Leave a Reply