20 กรกฎาคม 2010 thumb ผลร้ายของมากไป

ต่อความรู้สึกนั้น ความสงบราบเรียบดีที่สุดแห่หากอารมณ์ความรู้สึกมีมากเกินไป ไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านลบ ล้วนมีผลที่ไม่ดีต่อกายและใจ

ข้อที่1. พิจารณามากเกินไป บั่นทอนสติปัญญา
ข้อที่2. คิดมากเกินไป ปณิธานจะสั่นคลอน
ข้อที่3. หวังมากเกินไป จะกลัดกลุ้ม
ข้อที่4. พูดมากเกินไป มีผลทำลายธาตุ
ข้อที่5. หัวเราะมากเกินไป มีผลทำลายอวัยวะหลักภายใน
ข้อที่6. กลุ้มมากเกินไป จะระทมทุกข์

ข้อที่7. สุขมากเกินไป จะลืมตัวได้ง่าย
ข้อที่8. โมโหมากเกินไป ชีพจรจะไม่สงบ
ข้อที่9. ยินดีมากเกินไป จะหละหลวมสับสน
ข้อที่10. มองโลกในแง่ดีมากเกินไป จะถูกหลอกได้ง่าย
ข้อที่11. มองโลกในแง่ร้ายมากเกินไป จะเดียวดายไร้ความสุข
ข้อที่12. ผู้คนมากเกินไป จะเกิดเรื่องราวคำครหานินทา
ข้อที่13. ผู้ที่พูดมากเกินไป จะนำภัยมาสู่ตัว

ที่มา: วจนะแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • รู้ตื่นคือจุดสำคัญของการหลุดพ้นจากทะเลทุกข์ แม้นว่าสามารถนำ20ประการนี้มาคอยสำรวจตนเองอยู่เสมอ ก็จะสามารถล่วงพ้นโลกีย์เข้าสู่การรู้ตื่นได้ ข้อที่1. อย่าได้เกียจคร้านต่อการศึกษาพุทธธรรม ข้อที่2. ...

  • ในขณะที่ปฏิบัติงานหรือนำพาคน แม้นปฏิบัติได้ใน10ประการนี้ แน่นอนว่าผู้คนที่อยู่รอบข้างก็จะชื่นชมและยินดีอยู่ร่วมกับเรา ข้อที่1. พูดให้หวานขึ้นอีกนิด ข้อที่2. เหตุผลให้น้อยลงสักหน่อย ข้อที่3. ...

  • จิตคือนายของทุกสิ่ง แต่หากใช้จิตไปในทางที่ไม่ดี ก็จะทำให้กายนี้กระทำความผิดบาป ดังนั้น ก่อนที่จะกระทำการใดลงไปพึงระลึกถึงศีลธรรมและจรรยาบรรณอยู่เสมอ ข้อที่1. เลี้ยงดุบุพการี ต้องธำรงไว้ซึ่งจิต ...

  • ข้อบกพร่องแห่งการกระทำจะต้องลงแรงเปลี่ยนแปลงจากใจ อย่าให้ได้ คืบคลานยืดยาดเป็นภัยต่อเราอีกต่อไป ข้อที่1. สับสน ปากไวใจร้อน รีบพูด รีบทำ ใจรนกลัดกลุ่ม บัลดาลโทสะง่าย ข้อที่2. ดูแคลน พูดช ...

  • หากสามารถนำคติธรรม8ข้อนี้มาคอยเตือนตนเอง ก็จะสามารถขจัดความกลักกลุ้มที่มีอยู่ และจะพบกับชีวิตที่เป็นอิสระ ข้อที่1. ไม่โมโห ข้อที่2. ไม่กล่าวคำหยาบโลน ข้อที่3. ไม่ห่างจากรอยยิ้ม ข้อที่4. อย ...

Tags:
96 views

Leave a Reply