Tag: งดเนื้อสัตว์

7 วันสำคัญที่ควรละเว้นเนื้อสัตว์

21 กรกฎาคม 2010

ผู้มีปัญญาจะไม่กระทำการเหล่านี้ 7 วันสำคัญที่ควรละเว้นงดกินเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นมงคลชีวิตสู่ความสำเร็จของตนเองและครอบครัว ถือเป็นมหากุศล และเมตตาธรรมสูงสุด แม้ว่าจะมีผู้คนจำนวนมาก ที่ยังคงเข่นฆ่ากินเลือดกินเนื้อสัตว์อยู่ทุกวัน แต่อย่างน้อยที่สุดควรหยุดคิดสักนอดให้เห็นถึงความสำคัญของวันทั้ง 7 ที่ควรงดเว้นเนื้อสัตว์ ได้แก่ 1. วันเกิดของตนเอง 2. วันเกิดของลูกหลาน 3. วันแต่งงาน 4. วันจัดเลี้ยงสังสรรค์ 5. วันเซ่นไหว้บรรพชน 6. วันทำบุญสร้างกุศล (วันพระ) เปิดกิจการ 7. วันขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์