Tag: ภัยรสจัด

ผลร้ายของรสทั้ง 5

20 กรกฎาคม 2010

รดชาดทั้ง 5 สามารถปรุงปรับให้สมดุลกับร่างกาย โดยเฉพาะการดื่มกินในชีวิตประจำวัน อย่าเพราะความอยากแล้วทำให้รดชาดทั้ง 5 ขาดความสมดุล จะกลายเป็นทำลายร่างกายแทน เค็มจัด… มีผลต่อเลือด กินเค็มมากไปจะทำให้กระหายน้ำ มีผลทำให้เส้นเลือดแข็งตัว ราศีเปลี่ยน เปรี้ยวจัด… มีผลต่อเอ็น กินเปรี้ยวมากเกินไปจะทำให้ปัสสาวะขัด มีผลทำให้ผิวแห้ง ผมและเส้นขนร่วง