Tag: ไม่มีหมวดหมู่

11 วิธีการรักษาบาดแผล

19 กรกฎาคม 2010

กังวล   หวาดกลัว ยินดี โมโห ครุ่นคิด โศกเศร้า  จะต้องปรับให้สมดุล จึงจะไม่ทำลายกายใจ  เผ็ด เปรี้ยว หวาน ขม เค็ม รสชาดทั้ง 5 นี้จะต้องให้พอเหมาะจึงจะสามารถรักษาสุขภาพได้ 1.  ความกังวลทำลายปอด ความยินดีสยบกังวล 2.  ความหวาดกลัวทำลายไต การพิจารณาสยบความหวาดกลัว 3.  ความยินดีทำลายหัวใจ ความหวาดกลัวสยบความยินดี 4.  โทสะทำลายตับ ความโศกเศร้าสยบโทสะ 5.  ความชื้นทำลายผิวหนัง ลมสยบชื้น 6.  ความครุ่นคิดทำลายสมอง โทสะสยบความครุ่นคิด 7.  ลมทำลายกล้ามเนื้อ ความแห้งสยบลม 8.  รสเปรี้ยวทำลายเอ็น รสเผ็ดสยบรสเปรี้ยว 9.  รสหวานทำลายผิวพรรณ รสเปรี้ยวสยบรสหวาน 10. รสขมทำลายธาตุ รสเค็มสยบรสขม 11. รสเค็มทำลายเลือด รสหวานสยบรสเค็ม ที่มา : หวางตี้เน่ยจิงซู่เวิ่น