Tag: พระพุทธเจ้า

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (1)

7 มิถุนายน 2011

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (1) ความปรารถนาของพระพ […]

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (2)

7 มิถุนายน 2011

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (2) อาตมา เดิมเป็นโอรส […]