Tag: คำปราชญ์

เราล้วนโชคดี !

17 กรกฎาคม 2010

เราโชคดีมากแล้วที่ได้พบคำสั่งสอนที่ดีงาม
เราโชคดีมากที่ได้มีโอกาสสร้างกุศล และละทิ้งความบาปผิด
เราโชคดีมากที่ได้พบพระศาสนา ไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม