Tag: ปัญญาสีทอง

รักษาสุขภาพด้วยการปิดทวารทั้ง 3

20 กรกฎาคม 2010

รักษาสุขภาพด้วยการปิดทวารทั้ง 3 หล่อเลี้ยงญาณ ทำให้สังขารมีพลานามัยใจเบิกบาน การขจัดความกลัดกลุ้ม ทำให้เราไม่ต้องตกอยู่ในความวุ่นวายสับสน หลีกภัย ทำให้กายใจของเราใช้ชีวิตผ่านไปด้วยความเสรี 1.   ปิดตา ช่วยหล่อเลี้ยงญาณ 2.   ปิดหู ช่วยขจัดความกลัดกลุ้ม

โจรทั้ง 8 ในโลกมนุษย์

19 กรกฎาคม 2010

โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป เลอะเลือนเปลี่ยนนิสัย ทำลายหนทางธรรมยามกล่าวคำไร้สัตยธรรม ข้อที่  2.   นารี พบนารีมีหรือจะไม่เกิดความอยาก คิดแต่เรื่องความใคร่ ดั่งมีคมสับเนื้อ มักมากในกามจะไร้จริยาธรรม

รักษาความดีเยี่ยงชีวิต

19 กรกฎาคม 2010

ทำความดีย่อมได้ผลดีตอบสนอง ทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ก็เท่ากับเป็นการยังประโยชน์ให้แก่มวลชน ในเมื่อทุก ๆ คนต่างก็ได้ทำดี ได้ในสิ่งที่ดี ที่ใดเล่าที่ไม่เป็นสุข ? มีหลักให้ดำเนินตาม หาใช่หลักให้หลีกห่าง ไม่ดำเนินสู่มิจฉาวิถี ไม่หลอกลวงแม้อยู่ในที่ลับตาคน

2 ข้อห้ามที่สำคัญแห่งชีวิต

19 กรกฎาคม 2010

ความกลัดกลุ้ม.. ทำให้เราวุ่นวายจนแทบไม่ลืมหูลืมตา ทรมานกายใจจนไม่อาจทานทน เมื่อกายสังขารทรุดโทรมอ่อนแอ ชีวิตก็จะสิ้นลง

ยาขนานเอก (จ่ายยาชุดที่ 2)

19 กรกฎาคม 2010

มั่งมี ยินดีสละทาน คือ หนึ่งโอสถ สรรเสริญคนทำดี คือ หนึ่งโอสถ มีจิตเมตตากรุณา คือ หนึ่งโอสถ แบกรับภาระแทนบุพการี คือ หนึ่งโอสถ รถว่างช่วยบรรทุก คือ หนึ่งโอสถ

ยาขนานเอก (จ่ายยาชุดที่ 1)

19 กรกฎาคม 2010

ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือทางจิตจะต้องเร่งรีบหาหมอวินิจฉัยทำการรักษา เพื่อให้โอสถทำการขจัดโรคภัยให้หมดไป เป็นการไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจ มิเช่นนั้นจะเป็นการทำลายตนเอง ครอบครัวและสังคม จิตสงบความคิดนิ่ง คือ หนึ่งโอสถ เคลื่อนสงบมีจริยา คือ หนึ่งโอสถ

ประคองรักษา 10 ดี

19 กรกฎาคม 2010

ร่างกายที่แข็งแรง จะต้องมีพละกำลังที่เต็มเปี่ยม จิตญาณที่แข็งแรง จะต้องมีจิตที่สงบบริสุทธิ์ สังคมที่เข้มแข็งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เพียบพร้อม เหล่านี้จะต้องหมั่นประคองรักษาใน  10  ข้อดังต่อไปนี้ ไม่ถึงเวลาอย่ากิน          เพื่อรักษากระเพาะลำไส้ ศึกษาพระธรรมคัมภีร์    เพื่อประคองรักษาจิตญาณ เคลื่อนไหวและสงบปรับให้พอดี  เพื่อรักษาพลังธาตุ ไม่ห่างจากขันติ            เพื่อรักษาความสงบสุขุม ถนอมวันนี้ให้ดี              เพื่อรักษาเวลา เคารพในงานสมานผู้คน   เพื่อรักษาชีวิต ปรับความชอบความชังให้พอเหมาะ  เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมิตรสหาย เลือกทำในสิ่งที่ดี           เพื่อรักษาคุณค่าของความเป็นคน ปกครองบ้านจัดการทรัพย์สินให้ดี  เพื่อดูแลรักษาครอบครัว หมั่นธำรงในบรรยากาศเที่ยงตรง  เพื่อรักษาไว้คงจริยระเบียบ ที่มา : องค์ประทานคุมสอบสามโลก

10 ข้อ คิดเตือนชาวโลก

19 กรกฎาคม 2010

พ่อแม่ พี่น้อง สามีภรรยา คือองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตครอบครัวจต้องสรรสร้างให้มั่นคงและเข็มแข็ง ญาติสนิทจืดกว่าญาติห่างควรหนุนนำรักใคร่ต่อกัน งานฝีมือ ซื้อขาย เพาะปลูก คืองานของชีวิตจะต้องบริหารให้ดีในปรกติจะต้องสำรวมระวังกายใจ การกระทำ ดูแลบ้าน ประหยัดอดออม ช่วยเหลือผู้คนก็จะมีสุขได้ 1.  ขอเตือนชาวโลก พระคุณบุพการีคณานับ นมที่ดื่มคือเลือดของแม่ อีกทั้งเลี้ยงดูให้เติมใหญ่ พระคุณนี้แม้ไม่ทดแทน ฟ้าดินย่อมไม่ให้อภัย 2.  ขอเตือนชาวโลก พี่น้องนั้นเปรียบดั่งแขนขา อย่าได้ฟังคำชาวบ้าน ตัดขาดสายสัมพันธ์ รวมใจสมานปรองดองพื้นปฐพีจักกลายเป็นทอง 3.   ขอเตือนชาวโลก สามีภรรยาใจเป็นหนึ่ง อย่าด้วยเหตุเพียงเล็กน้อย แล้วกล่าววาจา ประหัตประหารทำร้ายกัน อ่อนน้อมสมานฉันท์ ครอบครัวจะรุ่งเรือง 4.  ขอเตือนชาวโลก เพื่อนบ้านพึ่งพาอาศัย เข้าออกรักษาจริยา งานส่วนรวมต้องร่วมใจ ยามเมื่อเกิดเหตุเภทภัย พึ่งพาได้คือเพื่อนบ้าน 5.  ขอเตือนชาวโลก ศิลปะอันประณีต เช้าตรู่ออกจากเรือน เพียรฝึกฝน ไม่กลัวในความจน งานฝีมืออันประณีต ผู้คนจะแสวงหาเอง 6.  ขอเตือนชาวโลก ซื้อขายควรยุติธรรม เหนือศีรษะมีเทพพรหมมองเห็นชัด ต้องมีมโนสำนึก มีจรรยาบรรณ [...]

10 ประการอันไร้ประโยชน์

19 กรกฎาคม 2010

ในชีวิตประจำวันหากไม่ระวังใน 10 ข้อนี้ และก็ใช้จิตที่คิดแผนการร้ายมากระทำการ สิ่งที่ทำลงไปก็เท่ากับเหนื่อยเปล่าไร้ประโยชน์ใด ๆ และไม่เพียงแต่หาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายสิ่งที่ได้รับก็คือ ผลที่ไม่น่าปรารถนา แล้วจะกระทำไปทำไมเล่า ? จิตไม่ดำรงความดีงาม           ฮวงจุ้ยดีก็ไร้ประโยชน์ ไม่กตัญญูต่อบิดามารดา       ไหว้พระก็เปล่าประโยชน์ พี่น้องไม่สมานสามัคคี          คบหามิตรสหายก็ไร้ประโยชน์ ความประพฤติไม่เที่ยงตรง    เรียนรู้ไปก็เปล่าประโยชน์ จิตทะนงอวดดี                      ความรู้มากมายก็ไร้ประโยชน์ ปฏิบัติตนเหลวไหลไร้เหตุผล ฉลาดเพียงใดก็ไร้ประโยชน์ ไม่ถนอมพลังธาตุ                 กินยาไปก็ไร้ประโยชน์ เกณฑ์ชะตายังไม่ถึง              ร้องขอไปก็ไร้ประโยชน์ เงินทองหามาไม่ใสสะอาด   ทำบุญให้ทานก็เปล่าประโยชน์ มากตัณหาผิดในกาม             สร้างคุณธรรมก็ไร้ประโยชน์ ที่มา : วจนะแห่งพระพุทธะจี้กง

บทเตือนใจชาวโลก 10 ประการ

19 กรกฎาคม 2010

ชีวิตมนุษย์ดั่งความฝัน ความฝันดั่งชีวิต ชีพคนดั่งแสงแห่งประทัด เหตุใดจึงไม่ยอมกระจ่างเข้าใจ หรือจะยินดีในการเวียนว่ายทุกข์ทรมานในทะเลทุกข์อันไร้ขอบเขตเนิ่นนานตลอดไป ถามชาวโลกวุ่นวายกับสิ่งใด ?          เพื่อสามมื้อวุ่นวายไม่เคยว่าง ถามชาวโลกปรารถนาในสิ่งใด ?      ชื่อเสียงไซร้อีกลาภยศกลุ้มมิวาย ถามชาวโลกลุ่มหลงกับสิ่งใด ?         ความสัมพันธ์รักใคร่กายพ่ายผอม ถามชาวโลกเฝ้าครุ่นคิดเรื่องอะไร ?  เรื่องเพ้อฝันวุ่นวายกลุ้มไม่จบ ถามชาวโลกสิ่งที่ทำคืออะไร ?          ผิดครรลองทำนองธรรมใยทำได้ ถามชาวโลกได้อะไร ?                      ตั้งแต่เกิดยุ่งจนตายสองมือว่างเปล่า ถามชาวโลกหลงระเริงในสิ่งใด ?      หลงในหญิงภรรยาและเจ้าชู้ ถามชาวโลกรอคอยในสิ่งใด ?          หันกลับใจคือฝั่งบำเพ็ญธรรม ถามชาวโลกบำเพ็ญในอะไร ?           ล่วงพ้นโลกีย์วิสัยอิสระเสรี ถามชาวโลกทัศนาแห่งใด ?              ร่วมขึ้นเรือธรรมสุขใดปาน ที่มา : วจนะแห่งพระพุทธะจี้กง