น้ำมือมนุษย์

7 มิถุนายน 2011

ของขวัญจากมนุษยชาติ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติกำลังถูกทำลาย […]

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (1)

7 มิถุนายน 2011

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (1) ความปรารถนาของพระพ […]

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (2)

7 มิถุนายน 2011

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (2) อาตมา เดิมเป็นโอรส […]

บำเพ็ญหลุดพ้น

7 มิถุนายน 2011

ศาสตร์แห่งการ”บำเพ็ญหลุดพ้น” เวทมนต์คาถา เส […]

ศีลข้อ 1 ขาดสะบั้น ! (ชาวพุทธพึงสังวร)

4 มิถุนายน 2011

ศีลข้อ 1 ขาดสะบั้น ! (ชาวพุทธพึงสังวร) จากคุณ SAM ส่งมา […]

กบผู้ไม่ยอมแพ้

4 มิถุนายน 2011

กบผู้ไม่ยอมแพ้ ………………………………………………………………………………….. กาลครั […]

กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร

24 ธันวาคม 2010

กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร พระสูตรว่าด้วยปณิธานเม […]

คาถาดับบาป

21 ธันวาคม 2010

คาถาดับบาป ; พระกษิติครรภโพธิสัตว์ ” งัน ปอ ลา หม […]

ค่ายพุทธบุตร

21 กันยายน 2010

ชื่อโครงการ ค่ายพุทธบุตร เพื่อส่งสริมคุณธรรมและปลูกฝังจ […]

คัมภีร์ 100 กตัญญู

5 สิงหาคม 2010

ฟ้าดินให้ความสำคัญกับ “ความกตัญญู” เป็นอันด […]