ชีวิต : LIFE

5 สิงหาคม 2010

ชีวิต : LIFE ชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเอก […]

หลักการทานอาหาร

4 สิงหาคม 2010

หลักการรับประทานอาหาร 1. ทานเจดีกว่าทานเนื้อ 2. กินสดดี […]

ลางบอกเหตุ

4 สิงหาคม 2010

ดัชนีบ่งชี้ว่าระบบถ่ายเทของเสียไม่ปกติ 1. ลมหายใจมีกลิ่ […]

10. คำกำชับจากพระอาจารย์

28 กรกฎาคม 2010

พระพุทธจี้กง : หวังว่าเมื่อมีชั้นประชุมธรรมศิษย์ทั้งหลา […]

9. แปรความยึดติดในอัตตาด้วยการหมั่นสร้างกุศล

28 กรกฎาคม 2010

พระพุทธจี้กง : ไม่ว่าเรื่องราวใด ๆ ก็ตาม ต้องดูว่าพวกเจ […]

8. ผันกิเลสให้กลายเป็นพลังปณิธาน

28 กรกฎาคม 2010

พระพุทธจี้กง : ศิษย์ทั้งหลาย บารมีธรรมของพวกเจ้าในยามที […]

7. จุดเริ่มของการบำเพ็ญคือ ?

28 กรกฎาคม 2010

พระพุทธจี้กง : ศิษย์ทั้งหลายพวกเจ้ากราบไหว้พระอวโลกิเตศ […]

6. ศีลสยบกาย-ใจ

28 กรกฎาคม 2010

พระพุทธจี้กง : ในภาวะที่จิตใจเจ้าหวาดกลัวไม่เป็นสุขนั้น […]

5. เริ่มจากภายใน-สู่ภายนอก

28 กรกฎาคม 2010

พระพุทธจี้กง : สิ่งที่อาจารย์พูดมานั้น เป็นเรื่องการเกิ […]

4. เรียนรู้การปล่อยวางเพื่อมองเห็นตนเองได้อย่างชัดเจน

28 กรกฎาคม 2010

พระพุทธจี้กง :  ศิษย์เอ๋ย ! จะต้องระมัดระวังเวลาที่คนอื […]