Tag: วันงดฆ่า

วันอันควรละเว้นจากการฆ่า

20 กรกฎาคม 2010

ปลิดชีวิดผู้อื่นเพื่อลุปณิธานตนนั้นเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งกรุณาปราณี ไร้ซึ่งจริยาครรลองธรรม ผู้มีปัญญาจะไม่กระทำการเหล่านี้ 1. วันเกิด 2. วันคลอดลูก 3. วันรำลึกกราบไหว้บรรพชน