กรรมและบุญเป็นของคู่กัน

กรรม

หนึ่งในแปดเซียนท่านหันเซียงจื่อ :
คนทุกคนต่างมีกรรมเป็นของตัวเอง กรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วันนี้ใครยังสุขภาพแข็งแรงก็นับว่าโชคดีอยู่ แต่ถ้าหากวันนี้ใครเจ็บออดๆแอดๆ เราต้องยอมก้มหน้ารับด้วยใบหน้าที่ยินดี เพราะเมื่อไรที่เราเคยทำคนอื่นเจ็บ คนอื่นเขาก็ย่อมกลับมาทำเราเจ็บ แต่หนักกว่าเท่าตัวถ้าเขาเห็นเราทุกข์ เขาถึงจะหายจากความทุกข์ของเขาได้ ฉะนั้น ถ้า เรามีจิตใจที่ยอมให้อภัย บางครั้งกรรมที่มาให้ผลกับเรานั้น เราต้องยอมรับและยินดีรับ จะช่วยทุเลาเบาบางไปบ้าง แต่ถ้าหากเมื่อมีกรรมเราเอาแต่โทษฟ้าโทษดิน โทษผีสางเทวดา จะไม่มีวันได้เบาบางกรรมแต่กลับจะยิ่งกรรมหนักขึ้น ฉะนั้น บางครั้งเจอเรื่องอะไรเหลือความ คาดคิด หมอรักษาก็ไม่หาย ทำวิธีใดก็แก้ไม่ได้ ต้องยอมรับแล้วว่านั่นคือชะตากรรมของเรา ก้มหน้ารับด้วยจิตใจที่ยินดี และจิตใจที่รับโทษจากหนักก็อาจจะเบาลงได้ จากเบาก็อาจจะไม่มีได้ ขอเพียงแต่ทุกวัน หมั่นสร้างแต่สิ่งที่ดี ทำดีแล้วกรรมก็ยากที่จะมารังควาญได้ แต่ถ้าเมื่อไรมีดีบ้างมีชั่วบ้าง กรรมย่อมง่ายที่จะเข้ามาโหมกระหน่ำตัวเรา มีสำนวนกล่าวไว้ว่า หากเราดีอยู่แล้ว ดีจนถึงที่สุดแล้ว แม้แต่กรรมก็ทำอะไรเราไม่ได้ เหมือนคนหากเขาเป็นคนดี ตราบวินาทีลมหายใจสุดท้าย แม้ยมบาลก็ยังรั้งรอให้เวลาเขาที่จะทำความดีต่อๆ ไป เคยเจอไหมว่า บางคนถึงคราวที่เขาต้องเสียชีวิต ต้องละจากกายนี้แล้ว แต่ทำไมเขายังกลับรอดมาได้ หนึ่งก็คือบุญของเขา ฉะนั้น ตอนนี้จะบอกว่าเรื่องบุญเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นไม่มีความสำคัญก็ไม่ใช่แล้วถึงคราวสำคัญก็สำคัญอย่างมาก ฉะนั้น ขอให้รู้ว่า ชีวิตนี้ชาตินี้สร้างขึ้นได้ด้วยตนเองประเสริฐได้ด้วยน้ำมือของตนเองหลายคนที่มีอายุล่วงเลยมามากแล้ว ถึงคราวที่ต้องลาลับจากโลกนี้ไปขอให้ไปด้วยใจเป็นสุขอย่าได้ยึดติดอะไร แล้วเราก็จะสามารถมีความสุขได้ไม่ต้องทนทรมานก่อนจะจากร่างกายนี้

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฟ้าเบื้องบ

Leave a Reply