คนในนรกน่ากลัวกว่านี้

พระอาจารย์จี้กง :

ทุกวันนี้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายมากศิษย์กลัวไหม ศิษย์เชื่อไหมว่าตัวเราเองเป็นผู้ที่โชคดี บนโลกใบเดียวกันนี้มีหลายประเทศที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย แต่ศิษย์ได้เกิดอยู่ในประเทศที่ร่มเย็นถือว่าโชคดีมากในจักรวาลอันกว้างไกลพิภพหลายพิภพที่เกิดขึ้นมีทั้งสามภูมิ คือ เทวดามนุษย์ และผีนรก แต่ศิษย์ได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีไหมในสังคมยังมีคนที่พิการ มีคนที่ทุกข์ยาก แต่ศิษย์ได้เกิดมามีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ถือว่าโชคดีไหม (โชคดี) แล้วศิษย์ยังจะใส่ใจกับเรื่องหน้าตาว่าจะสวยหรือไม่สวยไหม เพียงเท่านี้เราก็ควรจะพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว หากเกิดมาเป็นคนหน้าตาดีครอบครัวดี ยิ่งถือว่าโชคดีขึ้นอีก ฉะนั้น เราควรจะถนอมรักษาโชควาสนาของเราไว้ด้วยการทำอย่างไร (ทำความดี เร่งปฏิบัติธรรม ช่วยคนที่ยังไม่รู้ถึงธรรมะ) คนไทยรู้จักคำว่า ทำความดี มานานแล้ว แต่ตั้งแต่เล็กจนโตมา ศิษย์ทำความดีพอหรือยัง และความดีที่เคยทำไปนั้นได้ทำจริงๆ หรือยัง (ยัง)แสดงว่าศิษย์ยังทำความดีได้ไม่ถึงความดี ฉะนั้น ตอนนี้ควรทำความดีให้ถึงความดีไหม (ควร) แล้วทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าทำความดีได้ถึงความดี ก็คือ จะต้องทำความดีด้วยจิตใจบริสุทธิ์ ส่วนใหญ่ก็ยังคงคิดเล็กคิดน้อย คิดเรื่อยเปี่อย คิดฟุ้งซ่าน คิดไร้สาระ และบางครั้งก็ยังคิดหวังผลด้วย ทั้งๆ ที่รู้กันว่าการทำความดีที่แท้จริงนั้นไม่มีผลตอบแทนกลับมาเป็นรูปธรรม หากเราทำบุญไป 10 บาท แล้วหวังให้เงินกลับมา 100 บาทได้ไหม ถ้าเราทำบุญแล้วยังหวังผลตอบแทน แม้แต่เพียงบาทเดียวก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่หวังผล
วันนี้ฟ้าผ่าลงมาน่ากลัวไหม วันนี้ฟ้าผ่าลงมาบอกน่ากลัว แล้ววันหน้าลงไปอยู่ในนรก ทั้งฟ้าผ่าฟ้าร้อง พิโรธคนชั่วทั้งหลาย ถามว่าน่ากลัวกว่านี้ไหม คนบนโลกนี้มีทั้งดีและชั่ว คนในนรกน่ากลัวกว่านี้ ฉะนั้น วันนี้เราอยู่บนโลกไม่ต้องกลัวฟ้าผ่า ถ้าหากเราถือว่าเราเป็นคนไม่ดีวันหน้าก็ไปรวมกับพวกเดียวกันในนรก แล้ววันนั้นอาจจะมีฟ้าผ่าฟ้าร้องตอนที่เขากำลังเคี่ยวอยู่ก็ได้ ตอนนี้อยู่บนโลกทั้งดีทั้งชั่วยังบอกน่ากลัว อย่างนี้เราช่วยคนบนโลกด้วยกัน วันหน้าเราก็ต้องไปช่วยคนที่อยู่ในนรกด้วยดีหรือไม่ดี แต่อย่าลืมว่าช่วงเวลาที่ฝนตกนั้นมีไม่นาน เวลาที่ธรรมะแพร่ไปก็ไม่ใช่จะยืนยาว ฉะนั้น จงรู้จักช่วยคนเท่าที่เราช่วยได้ เวลาเราช่วยไม่ได้แล้วเราจะได้ไม่รู้สึกละอาย ดีไหม
ตั้งแต่โบราณกาลมา มีคนถูกฟ้าผ่าตายเป็นจำนวนมาก คน เหล่านั้นล้วนมีกรรมในชาติเก่า หรือชาติปัจจุบัน ที่เขาทำไม่ดี หวังว่าศิษย์ของอาจารย์จะไม่เผลอไปทำกรรมที่ชั่วหนักขนาดนั้น

Leave a Reply