ปัญญาของคนทางโลก

พระโอวาทพระอรหันต์จี้กง  :

มนุษย์เอาความรู้และปัญญามาผนวกกัน อยากมีปัญญาก็ไปหาความรู้ นั่นเป็นปัญญาของคนทางโลก แต่ในทางธรรม การจะมีปัญญาต้องศึกษาให้มี ทั้งความรู้ มีคุณธรรม และมีการฝึกฝนปฏิบัติจริงจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญา หากว่ามีปัญญาอยู่เพียงคนเดียว ไม่นำออกไปปฏิบัติ มีปัญญาไหม รู้ว่ามีปัญญาจริง รู้แยกแยะออก แต่ถึงเวลาเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่น เราก็ทำเฉยๆ คนนี้มีปัญญาไหม

Leave a Reply