ปัญญาดุจอาวุธ

โอวาทพระอรหัันต์จี้กง  :

ปัญญาเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สุด และเป็นเกราะป้องกันได้ดีที่สุดหาปัญญาในการป้องกันตนต้องใช้คุณธรรม เพราะคุณธรรมสามารถใช้ได้กับทุกคน เอาไว้ช่วยเหลือตนและช่วยเหลือคน ตอบคนชั่วร้ายต้องใช้ความเที่ยงธรรมตอบคนดีเราต้องใช้ความดีตอบมิใช่เอาปัญญาไว้เข่นฆ่าผู้คน กว่าเราจะมีปัญญา กว่าเราจะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนต้องผ่านการหล่อหลอม เคี่ยวกรำ ล้วนต้องผ่านการฝึกฝน อดทน เพียรพยายามด้วยจิตใจที่มุ่งหวังจะมีให้ได้ แต่เมื่อมีแล้ว ต้องระวังความคิดของตัวเราคนเราห้ามไม่ได้เรื่องความคิด แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะคอยควบคุมคนไม่ให้คิดร้าย ไม่ให้ทำร้ายผู้คน ก็มีแต่ธรรมเท่านั้น

Leave a Reply