ปัญญามีในทุกคน

หนึ่งในแปดเซียนท่านเหอเซียนกู  :

คนทุกคนมีปัญญา ขอเพียงไม่ดูเบาตนเอง มีปัญญามีความกล้าแต่ต้องใช้ความกล้าในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม ใช้ความกล้าในการฝึกฝนบำเพ็ญธรรม อย่าเอาความกล้าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ก็ย่อมสามารถสร้างความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้ชีวิตงดงามได้

Leave a Reply