พิษ 3

พระโอวาทพระพุทธจี้กง :

อันว่าอารมณ์นั้นมีอะไรบ้าง ดีใจ เสียใจ เศร้า สุขใจ พอใจไม่พอใจอยากได้คำชม นี่เป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้นมา เหมือนกับลมที่ตีกลับอยู่ในตัวเรา เคยมีไหมที่เวลากินอาหารเข้าไปอิ่มๆ แล้วลมตีกลับขึ้นมาถ้าเรารับความเสียใจเข้าไปมากๆ ลมก็ตีกลับมาเป็นความโศก ถ้าเรารับความสุขเข้าไปมากๆ ลมก็ตีกลับมาเป็นอะไร (เป็นความโลภ) เวลามีความสุข เราก็จะรู้สึกว่าความสุขนี้ปล่อยวางไม่ลง เรามีความสุขความสมหวังในด้านครอบครัวด้านการงานเหมือนเรากินความสุขนี้เข้าไปแล้วความสุขนี้มากมายจนกระทั่งถ้าเสียความสุขนี้ไปสักนิด ก็จะรู้ดีกว่าไม่อยากให้เสียไปเลย ลมที่ตีออกมานั้นเป็นความโลภ ที่เราเสียสละความสุขนี้ไม่ได้เลยสักนิดหนึ่ง ใช่หรือไม่ เราโลภในความรู้สึกมีความสุขนี่ จึงไม่อยากให้ศิษย์เอาความสุขนี้ไปเลย ความโลภเป็นสิ่งที่ดีไหม(ไม่ดี)จิตใจของเรามีพิษอยู่ 3 อย่าง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง สามอย่างนี้เป็นพิษอยู่ในใจของเรา ถ้าเราไม่รู้จักที่จะระงับจิตใจอันนี้ จะถูกยาพิษอันนี้วางยาเราจนได้ ไม่ใช่การตายแบบทั้งกายสังขารนี้ไป แต่เป็นการตายทั้งเป็นหากว่าเรามีความโลภมากเกินไปจะเป็นอย่างไร(มีความทุกข์ไม่สบายใจ เบื่อหน่าย)วัยรุ่นชอบเป็นโรคขี้เบื่อ เบื่อมาก เข้าก็เบื่อตัวเองก็เพราะปล่อยจิตใจของเราให้เตลิดเปิดเปิงไม่รู้จักควบคุมจิตใจของเรา


Leave a Reply