สร้างบุญด้วยจิตใจที่ดีพร้อม

พระอาจารย์จี้กง :

ไม่ว่าศิษย์จะเวียนว่ายมาแล้วกี่ชาติจิตใจก็ตามศิษย์มาก ความคิดบางเรื่องมีมาตั้งแต่อดีตชาติติดตัวมาโดยไม่รู้ตัว บางทีเราคิดร้ายหรือคิดดี มันเป็นสิ่งที่ตามเรามาตั้งแต่อดีตชาติ แต่หลังจากชาตินี้ไปให้ศิษย์รู้จักที่จะบำเพ็ญธรรม ให้รู้จักขัดเกลานิสัยตนเองขอให้ตั้งแต่นี้ไปตั้งหลักให้ดี ปักหลักจากตรงนี้ ซ่อมแซมจิตใจของตัวเองเพื่อชาติต่อๆ ไปจะได้ในสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นเสมอๆ จิตใจที่ดีนั่นคือการสร้างบุญ เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างบุญใด ๆ ทั้งสิ้นเพราะเราได้ทำจิตใจของเราให้ดีพร้อม เมื่อเราคิดดีเราย่อมทำดีเมื่อเราทำดี เราย่อมได้ดี ฉะนั้น การคิดดีจึงเป็นรากของการทำบุญความคิดดี การปรับปรุงจิตใจให้ดี จึงเป็นรากฐานของการที่เราจะบำเพ็ญในวันข้างหน้าให้ดีขึ้น

Leave a Reply