โจรทางใจ

แปดเซียนท่านหลันไฉ่เหอ  :

ท่านว่าเราเคยเป็นโจรไหมตัวเราที่เป็นคนดีอยู่นี้เคยเป็นโจรไหมท่านว่าเราเป็นโจรอะไรได้บ้าง สิ่งที่ไม่ควรมองเราชอบมอง เราเป็นโจรทางสายตาถูกไหม สิ่งที่ไม่ใช่ของเรา ไม่ควรเอา เราอยากได้ เราเป็นโจรทางจิตใจ ทางความคิด ถูกไหม แล้วเราแอบเป็นโจรบ่อยไหม แล้วยังเป็นอยู่อีกหรือเปล่า ฉะนั้น เวลาเห็นโจรทำผิดแล้วถูกทำโทษ ตัวเราต้องรู้จักกลัวบ้าง เพราะว่าคนที่จะจับโจรคนนี้ไม่ใช่ใครแต่เป็นฟ้าดินเพราะตะแกรงของฟ้าดินเวลาตัดสินขึ้นมาน่ากลัวยิ่งนัก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเห็นความดีในตัวเรา แต่ถ้าเมื่อไรเราก้าวผิด ทำผิดพลาดไปแล้วตอนนั้นบุญไม่เหลือ ความดีหมดสิ้น ฟ้าจัดการตอนนั้นจะน่ากลัว

Leave a Reply