ปัญญา ?

โอวาทพระอรหันต์จี้กง :

ปัญญา…คือความรู้จริง เห็นชัดในสรรพสิ่ง …
รู้แจ้งชัด ชัดแล้วกว้างขวางด้วยปัญญาที่ออกมาจากจิตใจ หมายถึงสติที่ออกมาจากจิตใจอันดีงาม
เป็นตัวสั่งให้เราทำการ …
ปัญญา…คือความคิดในทางบวก ใจที่มีแต่ความดี ไม่มีความชั่วแฝง
ความคิดนั้นเป็นแค่เปลือกนอกของปัญญาเท่านั้นเอง …
ปัญญา…ไม่ใช่ความฉลาด ไม่ใช่กลโกงเล่ห์เพทุบายที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้
แต่เป็นเสมือนเพชรที่แข็งแกร่ง ดุจดั่งมีดที่คมจนตัดกิเลสได้สิ้น …
ดุจดังความสว่างที่ไม่มีจุดดำ …
คำว่า ปัญญา…เราอยากจะได้ก็ได้ แต่ต้องผ่านการฝึกฝน ผ่านความยากหนึ่งครั้ง
ก็จะเพิ่มพูนขึ้นหนึ่งครั้ง …

Leave a Reply