7 มิถุนายน 2011 การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (2)

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (2)

อาตมา เดิมเป็นโอรสกษัตริย์อินเดีย แสวงหาลาภยศศรีสุข ไม่รู้ฟ้าสูงดินต่ำ วันหนึ่งเที่ยวสี่ประตูเมือง รู้ชัดแห่งชีวิตการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทำให้อาตมารู้ตื่น ถึงทุกข์ทั้งมวล จึงตั้งปณิธานที่จะฉุดช่วยเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ ทิ้งบ้าน สละยศ ตำแหน่ง เข้าป่าบำเพ็ญทุกข์กิริยามานานหลายปี นั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ จนร่างกายซูบผอม หนังหุ้มกระดูก อาตมาว่าทางนี้ไม่ใช่วิธีสู่อริยมรรค

ไม่สามารถสำเร็จโพธิญาณก็ละเลยการบำเพ็ญทุกข์กิริยา ได้รับการดูแลจากสาวเลี้ยงแกะ ผู้บำเพ็ญทุกข์ฯด้วยกันดูถูกอาตมาว่าไม่อาจทนทุกข์ได้ จึงจากไป อาตมาค้นหาความหลุดพ้น จึงตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ หากไม่สำเร็จการสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว แม้กระดูกร่างกายจะแหลกแหลว จะไม่ยอมลุกจากที่นั่ง พระอนุตตรธรรมมารดาซึ้งใจ เจ็ดวันให้หลัง พระพุทธทีปังกรช่วยชี้แนะ อาศัยกลุ่มดาวประกายพฤกษ์ เปิดประตูจิตให้อาตมาได้ตรัสรู้ (รับวิถีอนุตตรธรรม จากพระวิสุทธิอาจารย์พุทธทีปังกรยุคเขียว)

อาตมาเริ่มเผยแพร่ธรรม เทศนาธรรมโปรดเวไนยบรรยายอริยสัจสี่ ห้าภิกษุสำเร็จอรหันต์ แล้วบรรยายปฏิจจสมุปบาท 12 ประการ บำเพ็ญบารมีหก ยี่สิบสองปีให้หลัง ได้แต่งคัมภีร์วัชรปรัชญาปารมิตตาสูตร ฉุดช่วยเวไนย ไร้ขอบเขต ก่อนเข้าสู่ญาณสูงสุด รู้แจ้งสรรพสิ่งล้วนอยู่ในจิตญาณตน จักรวาลคือข้า ข้าคือจักรวาล แยกจากกันไม่ได้
เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (1) ความปรารถนาของพระพุทธเจ้าจะปรากฏง่าย ๆ เหมือนสามัญชนก็หาไม่ แท้ที่จริงแล้วความปรากฏของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทั้ ...

  • ของขวัญจากมนุษยชาติ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติกำลังถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ยามชายฝั่งสหรัฐเปิดเผยว่าพบการรั่วไหลของน้ำมันอย่างรุนแรงจากแท่นขุดเจาะนอกอ่าวเม็กซิโก ที่จมลงทะเลหลังถูกไฟไหม้เมื่อหลายว ...

  • คาถาดับบาป ; พระกษิติครรภโพธิสัตว์ " งัน ปอ ลา หมก เลง ทอ เนง ซอ พอ ฮอ " โปรดสัตว์นรก เจ้ากรรมนายเวร ให้พ้นทุกข์ ผู้สวดต้องทำความดี ถือศีล กินเจ พร้อมด้วยละกรรม 3 คือ กาย วาจา ใจ ต้องบริสุทธิ์ เ ...

  • ศาสตร์แห่งการ"บำเพ็ญหลุดพ้น" เวทมนต์คาถา เสี่ยงทายดวงชะตา ฤทธาปาฏิหาริย์ อภิญญาสมาธิ ยากที่จะหลุดพ้น โอวาทพระพุทธบรรพจารย์...เจียงไท่กง อย่าโลภในความดี อย่ายินดีในความชั่ว พึงกร ...

  • กบผู้ไม่ยอมแพ้ ………………………………………………………………………………….. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว… มีกบหลายตัว…ตกลงไปในบ่อลึก…ที่ชาวบ้านขุดไว้ดักสัตว์ . พวกมันพากันกระโดด… เพื่อพยายามขึ้นมาจากบ่อนั้นให้ได้ แต่ส ...

Tags:
805 views

Leave a Reply