17 กรกฎาคม 2010 thumb วัชระเฉทิกปรัชญา ปารมิตาสูตร

วัชระเฉทิกปรัชญา ปารมิตาสูตร
1.
ข้าพเจ้าได้สดับมาดั่งนี้ ว่าครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ เชตวนารามวิหาร ในอุทยานของท่านอนาถบิณฑิกะโกล้กรุงสาวัตถี พร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์ 1,250 รูป
วันนั้นเมื่อได้เวลาบิณฑบาตโปรดสัตว์ สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงครองจีวร สังฆาฏิ ทรงบาตร แล้วเสด็จพุทธดำเนินไปในนครสาวัตถี ทรงบิณฑบาตตามบ้านเรือนไปตามลำดับ เมื่อทรงกิจเสร็จกลับไปที่ประทับ เสวยภัตตาหารเพล จากนั้นทางปลดสังฆาฏิ เก็บบาตรขึ้น ชำระพระบาท ทรงลาดอาสนะ แล้วประทับนั่ง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • รดชาดทั้ง 5 สามารถปรุงปรับให้สมดุลกับร่างกาย โดยเฉพาะการดื่มกินในชีวิตประจำวัน อย่าเพราะความอยากแล้วทำให้รดชาดทั้ง 5 ขาดความสมดุล จะกลายเป็นทำลายร่างกายแทน เค็มจัด... มีผลต่อเลือด กินเค็มมา ...

  • คนทั่วไปคิดว่าอะไรก็ตามหากมีมากได้เป็นดี แต่ไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วจะต้องคอยระวังอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้มากเกินเลยขอบเขต เพราะนั่นจะกลับกลายเป็นการทำลายกายและใจแทน ครุ่นคิดมากไป อันตรายต่อวิญญ ...

  • กังวล   หวาดกลัว ยินดี โมโห ครุ่นคิด โศกเศร้า  จะต้องปรับให้สมดุล จึงจะไม่ทำลายกายใจ  เผ็ด เปรี้ยว หวาน ขม เค็ม รสชาดทั้ง 5 นี้จะต้องให้พอเหมาะจึงจะสามารถรักษาสุขภาพได้ 1.  ความกังวลทำลายปอด ควา ...

  • เมื่อเลือด  กล้ามเนื้อ  กระดูก  ข้อต่อ  ธาตุ กาย  สู้รบบาดเจ็บจะทำให้เราไม่รู้สึกสบายกายและใจ  ดังนั้น  ควรระมัดระวังตัว ความเคยชิน  อย่าปล่อยให้เหตุเหล่านี้เป็นที่มาของการทำลายกายใจ เพ่งมากเก ...

  • พระวจนะแห่งพระพุทธจี้กง  : คุณธรรม คือ บารมี หากต้องการประสบผลสำเร็จในขณะปฏิบัติงาน จะต้องลงแรงในคุณธรรมทั้ง 8  นี้ การนำพาจัดการเรื่องราวต่าง ๆ จึงก่อเกิดความสมบูรณ์ และผลสำเร็จ ข้อที่ 1. กตัญญ ...

Tags:
68 views

Leave a Reply