20 กรกฎาคม 2010 thumb ด้านบวก-ด้านลบ ของธาตุทั้ง 5

ธาตุทั้ง 5 ต่างมีมุมกลับอีกด้านที่สวนกัน เราควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และควบคุมให้พอเหมาะ เพื่อให้สำแดงด้านดีหลีกเลี่ยงด้านลบ

ธาตุไม้

ด้านบวก เมตตา กรุณาใจกว้างอารีเป็นคุณสมบัติของเมตตาธรรม
ด้านลบ อาฆาตพยาบาท อิจฉาตาร้อน โง่เขลาไม่เว้นวาย

ธาตุทอง

ด้านบวก แข็งแกร่งและเด็ดขาด เป็นหลักแห่งมโนธรรม
ด้านลบ ยโสอวดดี ยึดติดในอัตตาตัวตน

ธาตุไฟ

ด้านบวก กระตือรือร้นมีน้ำใจ เป็นหลักแห่งจริยาธรรม
ด้านลบ มุทะลุถือทิฐิ ปากไวใจร้อน

ธาตุน้ำ

ด้านบวก สงบฉลาดมีไหวพริบ เป็นหลักแห่งปัญญาธรรม
ด้านลบ หน้าเนื้อใจเสือ เล่ห์เหลี่ยมจัด ปากอย่างใจอย่าง

ธาตุดิน

ด้านบวก โอบอุ้มอาทรใจกว้าง เป็นหลักแห่งสัตยธรรม
ด้านลบ หน้าหนาใจหยาบ ปล่อยตัวปล่อยใจ

ที่มา : วจนะแห่งอริยะเมธา

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป ...

  • ใจคือจุดก่อเกิดกำเนิดหมื่นธรรมขันธ์ จึงควรที่จะเรียนรู้ต่อการทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ ก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี ข้อที่ 1. ญาณแห่งใจ รู้ว่าคำพูดใดจริงเท็จ รู้เจตนาว่าดีหรือชั่ว รู้ว่าเรื่อง ...

  • ข้อบกพร่องแห่งการกระทำจะต้องลงแรงเปลี่ยนแปลงจากใจ อย่าให้ได้ คืบคลานยืดยาดเป็นภัยต่อเราอีกต่อไป ข้อที่1. สับสน ปากไวใจร้อน รีบพูด รีบทำ ใจรนกลัดกลุ่ม บัลดาลโทสะง่าย ข้อที่2. ดูแคลน พูดช ...

  • ฟ้าดินให้ความสำคัญกับ "ความกตัญญู" เป็นอันดับแรก ความกตัญญูเพียงหนึ่งคำ ทำให้ทั้งครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข ผู้ที่มีความกตัญญูจะสามารถให้กำเนิดบุตรที่มีความกตัญญู บุตรหลานที่กตัญญูย่อมมีสต ...

  • ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือทางจิตจะต้องเร่งรีบหาหมอวินิจฉัยทำการรักษา เพื่อให้โอสถทำการขจัดโรคภัยให้หมดไป เป็นการไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจ มิเช่นนั้นจะเป็นการทำลายตนเอง ...

Tags:
698 views

Leave a Reply