20 กรกฎาคม 2010 thumb ข้อบกพร่องทางใจ 10 ประการ

ข้อบกพร่องแห่งการกระทำจะต้องลงแรงเปลี่ยนแปลงจากใจ อย่าให้ได้ คืบคลานยืดยาดเป็นภัยต่อเราอีกต่อไป

ข้อที่1. สับสน ปากไวใจร้อน รีบพูด รีบทำ ใจรนกลัดกลุ่ม บัลดาลโทสะง่าย

ข้อที่2. ดูแคลน พูดช้า เชื่องซึม ทำงานช้า รับรู้ช้า เกียจคร้านจนเป็นนิสัย มีก็บอกว่าไม่มี เรื่องจริงกลายเป็นเรื่องเท็จ

ข้อที่3. โง่เขลา ไม่รู้ที่มาของเรื่องราว ไม่สามารถแยกแยะเรื่องถูกผิด คล้อยตามผู้อื่นไม่ว่าเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ

ข้อที่4. มิจฉา เจตนาดีกลายเป็นเจตนาร้าย เจตนาร้ายกลับคล้อยคาม ปั้นน้ำเป็นตัว เอาอย่างในสิ่งที่ไม่ดี

ข้อที่5. ลังเล บำเพ็ญธรรมแต่ไม่กระจ่างต่อหลักธรรม เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ไม่มีจุดยืนเป็นของตนเอง

ข้อที่6. ฟั่นเฟือน หูตาไม่กว้างไกล ฟังคำเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา รู้อะไรงูๆปลาๆ ดูแต่รูปลักษณ์ภายนอก พูดจาโอ้อวดตนทำงานไม่เป็นระเบียบ ไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระที่แท้จริง ไม่รู้ยืดหยุ่น

ข้อที่7. ระวัง ดีเกินไป น้ำใจมากไป พูดแรงเกินไป รูปงามเกินไป ทิวทัศน์งามไม่ยืนยง น้ำใจมากไปแต่คุณธรรมเปราะบาง คำพูดหนักไปจะทำลายเขา รูปงามเกินไปจะง่ายต่อการถูกทำร้าย

ข้อที่8. อันตราย เจตนาเสแสร้ง หลอกว่ามีน้ำใจ ใบหน้าเย็นชา ไม่นิยมในงานบุญ พูดจาประชดประชัน รักจะชอบ ชังจะทำลาย

ข้อที่9. ฉงนสนเท่ ความดีเข้าตัว ความชั่วให้ผู้อื่น ง่ายรับทำ ยากปัดทิ้ง ไร้ความเสมอต้นปลาย ทำงานเอาหน้า ขายผ้าเอาหน้ารอด แสวงหาความสบาย แต่ใจสับสน

ข้อที่10. ผิดบาป เห็นผลประโยชน์เป็นโลภ นิยมในวัตถุ มักมากในกาม รักตัวกลัวตาย เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อม ได้ใหม่ลืมเก่า ปัดภาระให้พ้นตัว

ที่มา : พระวจนะแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • ธาตุทั้ง 5 ต่างมีมุมกลับอีกด้านที่สวนกัน เราควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และควบคุมให้พอเหมาะ เพื่อให้สำแดงด้านดีหลีกเลี่ยงด้านลบ ธาตุไม้ ด้านบวก เมตตา กรุณาใจกว้างอารีเป็นคุณสมบัติของเมตตา ...

  • ใจคือจุดก่อเกิดกำเนิดหมื่นธรรมขันธ์ จึงควรที่จะเรียนรู้ต่อการทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ ก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี ข้อที่ 1. ญาณแห่งใจ รู้ว่าคำพูดใดจริงเท็จ รู้เจตนาว่าดีหรือชั่ว รู้ว่าเรื่อง ...

  • โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป ...

  • ต่อความรู้สึกนั้น ความสงบราบเรียบดีที่สุดแห่หากอารมณ์ความรู้สึกมีมากเกินไป ไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านลบ ล้วนมีผลที่ไม่ดีต่อกายและใจ ข้อที่1. พิจารณามากเกินไป บั่นทอนสติปัญญา ข้อที่2. คิดมากเกินไป ...

  • ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือทางจิตจะต้องเร่งรีบหาหมอวินิจฉัยทำการรักษา เพื่อให้โอสถทำการขจัดโรคภัยให้หมดไป เป็นการไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจ มิเช่นนั้นจะเป็นการทำลายตนเอง ...

Tags:
624 views

Leave a Reply