17 กรกฎาคม 2010 thumb เราล้วนโชคดี !

เราโชคดีมากแล้วที่ได้พบคำสั่งสอนที่ดีงาม
เราโชคดีมากที่ได้มีโอกาสสร้างกุศล และละทิ้งความบาปผิด
เราโชคดีมากที่ได้พบพระศาสนา ไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม
เราโชคดีมากที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดก็ตาม
เราโชคดีมากที่ได้เป็นพี่น้องกันตั้งแต่อดีตและตลอดไป
เราโชคดีมากที่เมื่อเรามีจิตใจที่สะอาดแล้ว แดนนรกนั้นไม่ต้อนรับเรา แต่เราต้องไม่ประมาทอีกต่อไป
เราโชคดีที่ชาตินี้ไม่ต้องไปนรกอีก เพราะเราได้ทราบแล้วว่านรกนั้นเป็นแดนมหาทุกข์เพียงไร
เราโชคดีที่ได้ดำเนินตามทางที่ถูกต้องตามหลักแห่งความจริงที่สุดแห่งจักรวาล
เราโชคดีมากที่เราเข้าใจสัจธรรม ซึ่งเราทุกคน ต้อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เราโชคดีมากที่เราได้พบกันเพื่อสร้างบารมีเป็นปัจจัยช่วยเหลือผู้อื่นและตัวเราเองสู่แดนอมตะนิรันดร์กาล

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • ไม่ว่าสภาพการณ์ที่เราพบพานจะเป็นเช่นไร? เกิด ตาย ทุกข์ สุข จิตดวงนี้ต้องสงบ ต้องธำรงความสำนึกคุณ อย่าได้มีอคติเห็นผิด หรือระทมทุกข์และโกรธแค้น เช่นนี้จึงจะได้ความอิสระไร้พันธนาการ เมื่อเข้าใจในกา ...

  • การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (2) อาตมา เดิมเป็นโอรสกษัตริย์อินเดีย แสวงหาลาภยศศรีสุข ไม่รู้ฟ้าสูงดินต่ำ วันหนึ่งเที่ยวสี่ประตูเมือง รู้ชัดแห่งชีวิตการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทำให้อาตมารู้ตื่น ถ ...

Tags:
93 views

Leave a Reply