24 กรกฎาคม 2010 thumb 4 ไม่

รากฐานของตา หู วาจาอยู่ที่ใจ หากต้องการให้ใจนี้มีสมาธิและสงบ จะต้องรักษาความบริสุทธิ์แห่งใจนี้ไว้ตลอดเวลา อย่าได้ให้ปัจจัยภายนอกสั่นคลอนจิตภายใน

ไม่สอดคล้องต่อหลักธรรมอย่าดู ตาจะบริสุทธิ์
ไม่สอดคล้องต่อหลักธรรมอย่าฟัง หูจะบริสุทธิ์
ไม่สอดคล้องต่อหลักธรรมอย่าพูด วาจาจะบริสุทธิ์
ไม่สอดคล้องต่อหลักธรรมอย่าทำ ใจจะบริสุทธิ์

ที่มา : วจนะแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • ธาตุทั้ง 5 ต่างมีมุมกลับอีกด้านที่สวนกัน เราควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และควบคุมให้พอเหมาะ เพื่อให้สำแดงด้านดีหลีกเลี่ยงด้านลบ ธาตุไม้ ด้านบวก เมตตา กรุณาใจกว้างอารีเป็นคุณสมบัติของเมตตา ...

  • โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป ...

  • ใจคือจุดก่อเกิดกำเนิดหมื่นธรรมขันธ์ จึงควรที่จะเรียนรู้ต่อการทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ ก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี ข้อที่ 1. ญาณแห่งใจ รู้ว่าคำพูดใดจริงเท็จ รู้เจตนาว่าดีหรือชั่ว รู้ว่าเรื่อง ...

  • ใจคือที่มาของกรรมดีและกรรมชั่ว ดูเหมือนว่ากายจะเป็นผู้ได้รับทุกข์ทรมาน แต่แท้ที่จริงแล้วธรรมญาณต่างหากที่เป็นผู้ได้รับผลทั้งหมด เมื่อใจและกายบำเพ็ญบุญ ธรรมญาณจักได้วามสุขสงบ เมื่อใจและกายสร้างค ...

  • หากไม่กำจัด4ละเว้นนี้ให้หมดไป ก็จะง่ายต่อผู้คนอาฆาตแค้น ภัยพิบัติก็จะตามดั่งเงา อย่าได้อาศัยข้อดีของตนแล้วเปิดโปงข้อบกพร่องของผู้อื่น อย่าได้เป็นเพราะความโง่เขลาของตน แล้ว อิจฉาริษยาความสามารถขอ ...

Tags:
99 views

Leave a Reply