21 ธันวาคม 2010 คาถาดับบาป

คาถาดับบาป ; พระษิติครรภโพธิสัตว์

งัน ปอ ลา เล ทอ เน ซอ พอ

โปรดสัตว์นรก เจ้ากรรมนายเวร ให้พ้นทุกข์ ผู้สวดต้องทำความดี ถือศีล กินเจ พร้อมด้วยละกรรม 3 คือ กาย วาจา ใจ ต้องบริสุทธิ์ เที่ยงตรง อย่าท้อถอย ภาวนาอย่างต่อเนื่อง สามารถขจัดทุกข์ในจิตใจที่ร้อนลุ่ม ความสุขใจจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้สวดท่องภาวนาตลอดไป

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • พระวจนะแห่งพระพุทธจี้กง  : คุณธรรม คือ บารมี หากต้องการประสบผลสำเร็จในขณะปฏิบัติงาน จะต้องลงแรงในคุณธรรมทั้ง 8  นี้ การนำพาจัดการเรื่องราวต่าง ๆ จึงก่อเกิดความสมบูรณ์ และผลสำเร็จ ข้อที่ 1. กตัญญ ...

  • โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป ...

  • วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร พระสัทธรรม แห่งการทำลายมายา แนวทางแห่งการรู้แจ้ง คำปรารภ ผมไม่รู้ว่าเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมา ผมถึงได้ทำการคัดลอกพระสัทธรรมนี้ แล้วพิมพ์เผยแผ่ ตามปกติแล้ว การค ...

  • ศีลข้อ 1 ขาดสะบั้น ! (ชาวพุทธพึงสังวร) จากคุณ SAM ส่งมา.... เรื่องแผ่เมตตา ต่อสรรพสัตว์ ใหญ่น้อย ต่างเป็นเพื่อน ร่วมโลก ร่วมทุกข์ โศกอยากให้เพื่อน ได้เข้าดูเวป ที่แนบมา ชีวิตที่ร่ำไ ...

  • วัจนะแห่งอริยะเจ้า  : หนึ่ง คือจุดเริ่มต้นของจำนวนเลขทั้งปวง ผลสำเร็จในอนาคตเริ่มต้นจากข้อคิดดังต่อไปนี้ โปรดอย่าได้ดูแคลนหรือละเลย หนึ่ง กาแห่งยาดี                   สามารถรักษาโรคร้ายได้มากมา ...

1,392 views

Leave a Reply