21 กันยายน 2010 ค่ายพุทธบุตร

ชื่อโครงการ ค่ายพุทธบุตร เพื่อส่งสริมคุณธรรมและปลูกฝังจริยธรมให้กับเยาวชน ซึ่งปัจจุบันเยาวชนสมัยใหม่ห่างไกลธรรมะ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชีวิต จัดโดยมูลนิธิเมตตาอาทร ติดต่อ 085-0658236 ดำเนินการโดยมูลนิธิเมตตาอาทรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ค่ายพุทธบุตร

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (1) ความปรารถนาของพระพุทธเจ้าจะปรากฏง่าย ๆ เหมือนสามัญชนก็หาไม่ แท้ที่จริงแล้วความปรากฏของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทั้ ...

  • คาถาดับบาป ; พระกษิติครรภโพธิสัตว์ " งัน ปอ ลา หมก เลง ทอ เนง ซอ พอ ฮอ " โปรดสัตว์นรก เจ้ากรรมนายเวร ให้พ้นทุกข์ ผู้สวดต้องทำความดี ถือศีล กินเจ พร้อมด้วยละกรรม 3 คือ กาย วาจา ใจ ต้องบริสุทธิ์ เ ...

  • หลักการรับประทานอาหาร 1. ทานเจดีกว่าทานเนื้อ 2. กินสดดีกว่ากินสุก 3. ป้องกันดีกว่ารักษา 4. หิวจริงๆจึงกิน การรับประทานอาหารมีหลักการสำคัญอยู่ว่า จะต้องผ่านความเห็นชอบจากกายวิภาค นั่นก็คือ ...

  • ชีวิต : LIFE ชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อให้เป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาปรัชญาให้กับนักศึกษาปริญญาโท เขาเตรียมการสอนอยู่หลายวันจึงตัดสินใจจะสอนนักศึกษาเหล่านั้นด้วยแบบฝึก ...

  • กบผู้ไม่ยอมแพ้ ………………………………………………………………………………….. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว… มีกบหลายตัว…ตกลงไปในบ่อลึก…ที่ชาวบ้านขุดไว้ดักสัตว์ . พวกมันพากันกระโดด… เพื่อพยายามขึ้นมาจากบ่อนั้นให้ได้ แต่ส ...

Tags:
683 views

Leave a Reply